Dotace z NSA

Formuláře k vyúčtování Výzev Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo.
NSA vydala na svých stránkách pokyny a formuláře k vyúčtování Výzev Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo.
Informace přímo u daných Výzev:
https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/
https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/muj-klub-2022-2-kolo/
Vyúčtování se podává pouze pomocí datové schránky!

Formuláře pro vyúčtování výzvy Provoz a údržba 2022
Vážení sportovní přátelé,

na webových stránkách NSA jsou už k dispozici pokyny a formuláře pro vyúčtování výzvy Provoz a údržba 2022
https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/.

NSA na svých stránkách zveřejnila zprávu o ukončení administrací všech žádostí v rámci Výzvy Provoz a údržba 2022.
Celý obsah zprávy najdete zde:

NSA dokončila administraci všech žádostí ve výzvě Provoz a údržba - Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

Národní sportovní agentura vydala na svých webových stránkách Informaci pro žadatele ve Výzvě 13/2022 Provoz a údržba 2022:
"Dne 15. 12. začne Národní sportovní agentura žadatelům ve Výzvě 13/2022 Provoz a údržba 2022 rozesílat do datové schránky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bez potvrzení doručení tohoto dokumentu není možné provést vyplacení finančních prostředků. Ze strany žadatelů není k tomuto nutné nic zasílat, NSA se o doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace dozví automaticky po přihlášení žadatele do datové schránky.

NSA tak vyzývá všechny žadatele ve výše uvedené Výzvě, aby v následujících dnech sledovali stav své žádosti na www.dotacesport.cz, datovou schránku a kontaktní email, na kterém vás budeme o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace informovat."

Zdroj: https://agenturasport.cz/informace-pro-zadatele-ve-vyzve-13-2022-provoz-a-udrzba-2022


Informace pro žadatele o dotaci od Národní sportovní agentury v rámci Výzvy 13/2022 – Provoz a údržba 2022.
Tato informace by se mohla hodit žadatelům o dotaci od Národní sportovní agentury v rámci Výzvy 13/2022 – Provoz a údržba 2022.
Žádosti o dotaci se podávaly v průběhu srpna 2022 a nyní už ze strany NSA probíhá proces formálních kontrol podaných žádostí.
Podanou žádost je možno dohledat po přihlášení na portálu zde: Portál Národní sportovní agentury (dotacesport.cz)
Žádosti na Provoz a údržbu podané v roce 2022 tedy NEJSOU na stejném portálu jako podávané žádosti Můj klub (Jednotný dotační portál).
Protože cílem NSA je zúřadovat tyto žádosti do konce roku 2022, je i v zájmu žadatelů, sledovat vývoj zpracování žádosti a zavčasu reagovat na podněty ze strany NSA, která je většinou rozesílá na e-mailové kontakty uvedené v žádosti. Je v zájmu žadatelů reagovat zavčasu na případná zjištění, aby celý proces zúřadování žádosti proběhl bez komplikací do konce roku 2022. Aktuální stav žádosti můžete ověřit právě na uvedeném portálu – odkaz výše. Dle zkušenosti z jiných klubů je dobré být aktivním a sledujícím žadatelem.

NSA prodloužila “Výzvu 21/2022 Můj Klub 2023” a "Výzvu 24/2022 Můj Klub 2023 – pohyb a zdraví” do 30.12.2022.


Dodatek č. 2 k Výzvě 21/2022 Můj klub 2023


Dodatek č. 1 k Výzvě 21/2022 Můj klub 2023
Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let.
Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2019) do 19 let (ročník narození 2004) uvedených v příloze žádosti, dle následujících kategorií:

Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 19 let (ročník narození 2019 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce bez nutnosti účasti alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2017 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce, a kteří se zároveň se účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.

Národní sportovní agentura (NSA) zveřejnila na svých webových stránkách Výzvu 21/2022 Můj klub 2023
Datum a čas zahájení příjmu žádostí:     17.10.2022 od 12.00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí:    30.11.2022 do 12.00 hod.

V této Výzvě eviduje NSA sportovce ve věku 4-19 let a definuje tréninkovou jednotku, pravidelnou sportovní činnost, oficiální soutěže a účast v oficiální soutěži.
Výzva definuje oblasti podpory. Jednou z oblastí je i provoz a údržba sportovních zařízení s tím, že náklady na tuto oblast mohou být hrazeny maximálně do výše 50% přidělené dotace.
Sportovní unie Českolipska, z.s. (SUČ) nabízí TJ/SK pomoc při vyplňování a podání žádosti.

Národní sportovní agentura (NSA) zveřejnila na svých webových stránkách Výzvu 24/2022 Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví
Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví.
Datum a čas zahájení příjmu žádostí:     16.11.2022 od 12.00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí:    16.12.2022 do 12.00 hod.

Výzva definuje oprávněného žadatele, způsobilé a nezpůsobilé náklady, náležitosti žádosti o dotaci
Způsob podávání a hodnocení žádosti.
Důležitá je i definice odstranitelných a neodstranitelných vad žádosti.