Dotace z NSA

Vyúčtování "Můj klub 2023"
Vážení sportovní přátelé, NSA na svém webu zveřejnila informace a dokumenty k vyúčtování Výzev Můj Klub 2023 a Můj Klub 2023 - Pohyb a zdraví. Informace naleznete zde https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/
https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/
Výzva "Můj klub 2024"
Vážení sportovní přátelé,
Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu "Můj klub 2024" https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/18-2023-muj-klub-2024/

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
20. 11. 2023 od 12:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
05. 01. 2024 do 12:00 hod.

Vážení sportovní přátelé,
Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila informaci, že v souvislosti s migrací ústředních orgánu státní správy dojde do 30. 10. 2023 v rámci Národní sportovní agentury ke změně webových stránek a e-mailových adres na jednotnou státní doménu gov.cz.
Z domény agenturasport.cz dojde ke změně na doménu nsa.gov.cz, e-mailové adresy budou ve formátu jmeno.prijmeni@nsa.gov.cz.

Harmonogram migrace a jednotná pravidla pro státní domény počítají s tím, že původní domény budou funkční do roku 2030 a na subdoménu pod gov.cz budou přesměrovány.

Více informací naleznete na webu NSA zde: https://agenturasport.cz/30547-2/
Národní sportovní agentura zveřejnila investiční výzvy pro rok 2023:
Výzva 11/2023 - Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice pod 10 mil. Kč
Informace k vypsané výzvě zde:
https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/regionyusc-sk-tj2023investice_pod_10mil/


Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice nad 10 mil. Kč
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2023-investice-nad-10-mil-kc/

Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/standardizovana-sportovni-infrastruktura-2023/

Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/nadregionalni-sportovni-infrastruktura/nadregionalni-sportovni-infrastruktura-2023-vyzva-14-2023/

U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023. U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.


Národní sportovní agentura dnes zveřejnila Výzvy:
Můj klub 2023 – 2. kolo https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/05-2023-muj-klub-2023-2-kolo/
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
13. 9. 2023 od 12:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
9. 10. 2023 do 17:00 hod.

Návod NSA na vyplnění žádosti s vyznačenými nejčastějšími chybami žadatelů
https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2023/09/Navod-na-vyplneni-zadosti-Muj-klub-2.-kolo.pdf

Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2. kolo https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/4-2023-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi-2-kolo/
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
13. 9. 2023 od 12:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
9. 10. 2023 do 17:00 hod.

Návod NSA na vyplnění žádosti s vyznačenými nejčastějšími chybami žadatelů
https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2023/09/Navod-na-vyplneni-zadosti-Muj-klub-pohyb-a-zdravi-2.-kolo.pdf

Pozorně prostudujte znění Výzev a informace předejte o vypsaní Výzev hlavně těm SK a TJ, které jsou dle Výzvy oprávnění žadatelé, tj. ti, co podali nebo odeslali žádost v prvním kole, ale z důvodu administrativní chyby byli vyřazeni.