Dotace z Libereckého kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 25. dubna 2023 schválilo podmínky a vyhlášení dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2023.
Účelem podpory je výstavba, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení ležících na území Libereckého kraje realizovaná v letech 2023 – 2024.

Veškeré informace včetně formuláře žádosti a přílohy požadované k žádosti naleznete na dotačních webových stránkách Libereckého kraje v sekci „Tělovýchova a sport | Dotace (kraj-lbc.cz)“.

Termín pro předkládání žádostí je 29.5.2023 – 31.8.2023 (14:00 hod).