Informace

Vážení sportovní přátelé,

přeposílám Vám žádost z ČUS Praha, která se týká problematiky zvýšených cen za el. energii a plyn. V této souvislosti Vás prosím o součinnost. Mohli byste mne informovat, zda a o kolik se Vám zvýšily náklady na spotřebu el. energie a plynu. Jedná se o sběr informací ze všech okresů a bude sloužit k žádosti o navýšení dotace pro jednotlivé TJ/SK. Pokud ve Vaší TJ/SK dochází k navýšení nákladů, dejte mi vědět co nejdříve, pokud možno ještě tento týden.
S pozdravem

Ing. Milan Hornych
předseda
Sportovní unie Českolipska, z.s.

Vážení sportovní přátelé,

zasíláme Vám informaci Domu zahraniční spolupráce o inovovaném vzdělávacím programu Erasmus+ Sport, který dává osobám působícím v oblasti amatérského sportu možnost vycestovat do zahraničí a tím rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti sportu.
Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje za Českou republiku evropský vzdělávací program Erasmus+ Sport.
K programu Erasmus + Sport a k jeho využití bude DZS v lednu pořádat tři semináře. Podle svého uvážení prosím informujte o možnostech využití programu Erasmus+ Sport a o plánovaných seminářích k tomuto programu své členské subjekty. Informace k programu Erasmus+ Sport bude také publikována začátkem ledna ve Zpravodaji ČUS.
V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na níže uvedené kontakty. Děkujeme za spolupráci.

Ing. Milan Hornych
předseda

Upozornění na Neaktivní spolek

U některých TJ/SK , které jsou sdružené pod Sportovní unii Českolipska, z.s. (SUČ ) , se ve výpisu ze spolkového rejstříku , v části Status spolku , objevil zápis Neaktivní spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb. Tento zápis provedl rejstříkový soud a vyzývá tím spolek, který dosud nepřizpůsobil zápis v rejstříku požadavkům zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ( ZVR ).
Pokud spolek nepřizpůsobí stav podle nového občanského zákoníku , následně vyzve rejstříkový soud členy přípravného výboru, který žádal o původní registraci na Ministerstvu vnitra , aby tak učinili . Údaje o členech původního přípravného výboru jsou totiž jediné údaje o osobách spojených se spolkem, které má rejstříkový soud k dispozici z podkladů , které převzal od Ministerstva vnitra . Pokud se vás tento problém týká a nedokážete ho vyřešit vlastními silami, obraťte se neprodleně na SUČ , které vám pomůže.

Ing. Milan Hornych
předseda.

Příprava dotačního programu MPO

Vážení sportovní přátelé,
v rámci přípravy dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu týkajících se energetických úspor při provozování sportovišť jsme byli osloveni o součinnost.
Chci Vás požádat, zda existují nějaké sportovní zařízení, kde proběhla v posledních 5 letech rekonstrukce, v důsledku které došlo ke snížení provozních nákladů za energie. Může se jednat například o zateplení, výměnu oken, výměnu osvětlení, instalace tepelného čerpadla, apod.
Pokud byste o nějakém takovém sportovním zařízení věděli, pošlete mi prosím kontaktní informace provozovatele na email: cuscl@seznam.cz.


Děkuji Vám za spolupráci.
Ing. Milan Hornych
předseda.

Datové schránky budou pro spolky povinné od 1. ledna 2023!

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023. Bližší informace najdete na www.cuscz.cz.