Informace

Vážení sportovní přátelé,

na základě dotazů ze sportovního prostředí a vzhledem k tomu, že v současné době již nemůže v legislativním procesu dojít ke změně textu novely, předkládáme v příloze již nyní přehled základních změn (nikoli tedy všech), které se především mohou dotknout sportovního prostředí.
Současně jsou připravovány nové vzorové pracovně právní dokumenty, které budou jako dosud dostupné na webu ČUS (poradna a vzory).

Novela zákoníku práce (ZP) byla schválena Parlamentem ČR a nyní je u podpisu prezidenta, poté bude vyhlášena ve Sbírce zákonů (nepředpokládá se, že by prezident novelu ZP nepodepsal). Účinnost novely ZP je tzv. plovoucí, tj. bude účinná 1. den následujícího měsíce poté, co bude vyhlášena ve Sbírce zákonů (předpoklad 1.10.2023) s výjimkou úpravy dovolené u DPP/DPČ, zde je účinnost stanovena pevně na 1.1.2024.
Novela zákoníku práce 2023.pdf

Vážení sportovní přátelé,

přeposílám Vám žádost z ČUS Praha, která se týká problematiky zvýšených cen za el. energii a plyn. V této souvislosti Vás prosím o součinnost. Mohli byste mne informovat, zda a o kolik se Vám zvýšily náklady na spotřebu el. energie a plynu. Jedná se o sběr informací ze všech okresů a bude sloužit k žádosti o navýšení dotace pro jednotlivé TJ/SK. Pokud ve Vaší TJ/SK dochází k navýšení nákladů, dejte mi vědět co nejdříve, pokud možno ještě tento týden.
S pozdravem

Ing. Milan Hornych
předseda
Sportovní unie Českolipska, z.s.

Vážení sportovní přátelé,

zasíláme Vám informaci Domu zahraniční spolupráce o inovovaném vzdělávacím programu Erasmus+ Sport, který dává osobám působícím v oblasti amatérského sportu možnost vycestovat do zahraničí a tím rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti sportu.
Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje za Českou republiku evropský vzdělávací program Erasmus+ Sport.
K programu Erasmus + Sport a k jeho využití bude DZS v lednu pořádat tři semináře. Podle svého uvážení prosím informujte o možnostech využití programu Erasmus+ Sport a o plánovaných seminářích k tomuto programu své členské subjekty. Informace k programu Erasmus+ Sport bude také publikována začátkem ledna ve Zpravodaji ČUS.
V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na níže uvedené kontakty. Děkujeme za spolupráci.

Ing. Milan Hornych
předseda

Upozornění na Neaktivní spolek

U některých TJ/SK , které jsou sdružené pod Sportovní unii Českolipska, z.s. (SUČ ) , se ve výpisu ze spolkového rejstříku , v části Status spolku , objevil zápis Neaktivní spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb. Tento zápis provedl rejstříkový soud a vyzývá tím spolek, který dosud nepřizpůsobil zápis v rejstříku požadavkům zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ( ZVR ).
Pokud spolek nepřizpůsobí stav podle nového občanského zákoníku , následně vyzve rejstříkový soud členy přípravného výboru, který žádal o původní registraci na Ministerstvu vnitra , aby tak učinili . Údaje o členech původního přípravného výboru jsou totiž jediné údaje o osobách spojených se spolkem, které má rejstříkový soud k dispozici z podkladů , které převzal od Ministerstva vnitra . Pokud se vás tento problém týká a nedokážete ho vyřešit vlastními silami, obraťte se neprodleně na SUČ , které vám pomůže.

Ing. Milan Hornych
předseda.

Příprava dotačního programu MPO

Vážení sportovní přátelé,
v rámci přípravy dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu týkajících se energetických úspor při provozování sportovišť jsme byli osloveni o součinnost.
Chci Vás požádat, zda existují nějaké sportovní zařízení, kde proběhla v posledních 5 letech rekonstrukce, v důsledku které došlo ke snížení provozních nákladů za energie. Může se jednat například o zateplení, výměnu oken, výměnu osvětlení, instalace tepelného čerpadla, apod.
Pokud byste o nějakém takovém sportovním zařízení věděli, pošlete mi prosím kontaktní informace provozovatele na email: cuscl@seznam.cz.


Děkuji Vám za spolupráci.
Ing. Milan Hornych
předseda.

Datové schránky budou pro spolky povinné od 1. ledna 2023!

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023. Bližší informace najdete na www.cuscz.cz.